Asiakkaaksi 2017-09-19T21:07:11+00:00

Asiakkaaksi

Asiakkuuden avaaminen on helppoa. Näitä ohjeita noudattamalla teette ensimmäisen merkintänne:

1. Täyttäkää ja allekirjoittakaa asiakastietolomake

Yksityishenkilöt tai yritykset ja yhteisöt.

2. Täyttäkää ja allekirjoittakaa merkintälomake

Merkintälomakkeella ilmoitetaan valittu rahasto, osuussarja sekä merkintäsumma. Mikäli kyseessä on toistuva kuukausisijoitus, lisätkää lomakkeelle maininta ”toistuu kuukausittain”.

3. Kopioikaa tunnistamisasiakirjat

Ennen ensimmäistä merkintää Dividend House Oy:n on tunnistettava asiakas. Tunnistusta varten uusia asiakkaita pyydetään toimittamaan rahastoyhtiölle kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Yritysten ja yhdistysten tulee lähettää kaupparekisteriote sekä oikeaksi todistettu kopio yhteyshenkilön henkilöllisyystodistuksesta.

4. Palauttakaa lomakkeet rahastoyhtiölle

Lomakkeiden palauttaminen tapahtuu postilla tai sähköpostilla. Yhteystiedot löydät täältä.

5. Merkintä tapahtuu maksamalla sijoitettava summa rahaston pankkitilille

Tilitiedot löydätte merkintälomakkeesta sekä tämän sivun alaosasta, kohdasta ”Merkintätili”. Ilmoitattehan tilisiirron viestikentässä nimenne sekä henkilötunnuksen tai y-tunnuksen.

6. Valmis

Lähetämme erillisen vahvistuksen sekä merkintälaskelman, kun merkintä on toteutettu. Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä viimeistään kello 12.00 Suomen aikaa. Merkintähinta on merkintäpäivälle laskettu rahasto-osuuden arvo.

Rahastojen minimimerkintä on 5000 euroa. Kuukausisijoituksen minimisumma on 250 euroa / kk. Vastaanotamme merkintöjä jokaisena pankkipäivänä.

Merkintätilit

Dividend House Nordic Small Cap
IBAN: FI12 8129 9710 0140 36, BIC: DABAFIHH

Dividend House European Small Cap
IBAN: FI70 8129 9710 0139 62 , BIC: DABAFIHH

Dividend House Global Aristocrats
IBAN: FI98 8129 9710 0142 34, BIC: DABAFIHH

Rahasto-osuudet ja tuotonjako

Rahasto-osuudet jakaantuvat tuotto-osuuksiin (A) ja kasvuosuuksiin (B). Tuotto-osuudelle jaetaan kerran vuodessa tuottoa, josta päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Kasvuosuuden tuotto realisoituu kokonaisuudessaan lunastuksen yhteydessä.

Lunastus

small_company_seal_1Rahasto-osuuksien lunastuksesta on ilmoitettava kirjallisesti lunastuslomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella joko sähköpostilla, faksilla tai kirjepostilla. Ilmoituksessa on käytävä ilmi rahaston nimi, myytävien osuuksien lukumäärä tai euromäärä, henkilötiedot sekä asiakkaan allekirjoitus. Mikäli rahasto-osuuksista on annettu kirjallinen osuustodistus, rahastolunastus toteutetaan sen jälkeen kun osuustodistus on palautettu rahastoyhtiölle.

Lunastus toteutetaan toimeksiantopäivälle vahvistettavaan osuuden arvoon, jos toimeksianto on jätetty rahastoyhtiöön ennen klo 12.00 (Suomen aikaa). Kello 12.00 jälkeen jätetyt toimeksiannot toteutetaan seuraavalle pankkipäivälle vahvistettavaan osuuden arvoon.

Lunastetut varat maksetaan asiakkaan pankkitilille lunastuksen toteuttamispäivää seuraavana pankkipäivänä, mikäli rahastoyhtiön ei tarvitse lunastusta varten myydä arvopapereita.

Lunastuksesta lähetetään asiakkaalle vahvistus.

Lunastuslomake

Palkkiot

Rahastoyhtiö veloittaa merkintä- ja lunastuspalkkion lisäksi hallinnointipalkkion.

Merkintäpalkkio enintään 2 %

Lunastuspalkkio 1 %

Hallinnointipalkkio Nordic-rahasto 1,7 %

Hallinnointipalkkio Global-rahasto 1,8 %

Hallinnointipalkkio European-rahasto 1,9 %

Hallinnointipalkkio vähennetään päivittäin rahasto-osuuden arvosta, eli hallinnointipalkkio on otettu huomioon rahasto-osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta asiakkaalta erikseen. Hallinnointipalkkio sisältää korvauksen säilytysyhteisölle.