Asiakkaaksi

Sähköinen rahastomerkintä vaivattomasti

Täyttäkää sähköinen asiakastieto- ja merkintälomake. Tämän jälkeen teidät ohjataan sivulle, jossa on ohjeet merkinnän maksamiseksi.

Henkilöasiakkaat (OVV)

 

Yrityksen tai yhteisön lomake (OVV)

 

Lähetämme erillisen vahvistuksen sekä merkintälaskelman, kun merkintä on toteutettu.

Rahastojen minimimerkintä on 5000 euroa. Kuukausisijoituksen minimisumma on 250 euroa / kk.

Rahastojen avaintietoesitteet, säännöt ja viimeisimmät katsaukset löytyvät täältä.

Merkintätilit

Halutessanne voitte ladata tilisiirtolomakkeen tästä

Tilisiirtolomake

Dividend House Nordic Small Cap
IBAN: FI12 8129 9710 0140 36, BIC: DABAFIHH

Dividend House European Small Cap
IBAN: FI70 8129 9710 0139 62 , BIC: DABAFIHH

Dividend House Global Aristocrats
IBAN: FI98 8129 9710 0142 34, BIC: DABAFIHH

Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä viimeistään kello 12.00 Suomen aikaa. Merkintähinta on merkintäpäivälle laskettu rahasto-osuuden arvo. Vastaanotamme merkintöjä jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto-osuudet ja tuotonjako

Rahasto-osuudet jakaantuvat tuotto-osuuksiin (A) ja kasvuosuuksiin (B). Tuotto-osuudelle jaetaan kerran vuodessa tuottoa, josta päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Kasvuosuuden tuotto realisoituu kokonaisuudessaan lunastuksen yhteydessä.

Palkkiot

Rahastoyhtiö veloittaa merkintä- ja lunastuspalkkion lisäksi hallinnointipalkkion.

Merkintäpalkkio enintään 2 %

Lunastuspalkkio 1 %

Hallinnointipalkkio Nordic-rahasto 1,7 %

Hallinnointipalkkio Global-rahasto 1,8 %

Hallinnointipalkkio European-rahasto 1,9 %

Hallinnointipalkkio vähennetään päivittäin rahasto-osuuden arvosta, eli hallinnointipalkkio on otettu huomioon rahasto-osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta asiakkaalta erikseen. Hallinnointipalkkio sisältää korvauksen säilytysyhteisölle.


Dividend Housen sijoitusrahastot ovat sijoitusrahastodirektiivin mukaisia rahastoja, jolloin Dividend House Oy:llä ei ole velvollisuutta arvioida rahaston asianmukaisuutta asiakkaalle, jos merkinnän tekeminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta. Asiakas ei tällöin myöskään kuulu kyseiseen sijoituspalveluun liittyvän menettelytapasääntelyn piiriin.

Dividend House Oy:llä on lakiin perustuva velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja saada tiedot sijoitettavien varojen alkuperästä. Velvollisuus voi koskea jokaista merkintätapahtumaa. Mikäli tiedot ovat puutteelliset, Dividend House Oy:llä on oikeus olla välittämättä toimeksiantoa ja rahastoyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lykätä tai olla toteuttamatta merkintää.