Dividend House Rahastot 2018-08-20T11:17:30+00:00

Rahastot

Dividend Housen rahastoissa toteutetaan osinkoa painottavaa sijoitusfilosofiaa – sijoitamme pitkäjänteisesti laadukkaisiin osingonmaksajiin.

Rahastoissa on tuotto (A) ja kasvu (B) sarjat. A-sarjan osuuksille maksetaan keväisin osingot tuotto-osuutena ja B-sarjassa osingot uudelleensijoitetaan rahaston sisällä. A-osuuden arvo laskee tuotto-osuuden irrotessa ja tästä johtuen sarjoilla on eri arvot.

Rahastojen viimeisimmät arvot

Rahasto Arvo 17.8.2018
Nordic Small Cap A-sarja: 158,01

B-sarja: 226,51

European Small Cap

A-sarja: 129,49

B-sarja: 143,53

Global Aristocrats

A-sarja: 109,13

B-sarja: 113,85

Nordic Small Cap

Dividend House Nordic Small Cap -rahasto sijoittaa pienten ja keskisuurten pohjoismaisten yhtiöiden osakkeisiin.

Osakevalinnassa noudatetaan Dividend Housen sijoitusfilosofiaa, jonka mukaisesti sijoitamme laadukkaisiin osingonmaksajiin eli yhtiöihin

  • jotka toimivat terveillä toimialoilla
  • joilla on kestäviä kilpailuetuja
  • joiden pääoman tuotto on korkea ja tase vahva
  • joiden arvostus on kohtuullinen ja osinkotuotto korkea

Pienten ja keskisuurten yhtiöiden joukosta löytyy yhtiöitä, jotka täyttävät kaikki nämä kriteerit ja joiden kasvunäkymät ovat erinomaiset. Siten tuottopotentiaali pitkällä aikavälillä on lupaava. Pienten ja keskisuurten yhtiöiden tuloksen ennustettavuus on kuitenkin suuria yrityksiä heikompi, ja myös osakkeiden kurssiheilunta tästä johtuen voimakkaampaa.

Suosittelemme rahastoa sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä. Lyhyellä aikavälillä rahaston salkun arvo voi vaihdella voimakkaasti.

Saat ladattua arvot exceliin klikkaamalla kaavion oikeassa yläkulmassa oleva nuolta, valitsemalla ”Save as/XLSX”.

Vertailuindeksin arvot on skaalattu siten, että aloituspäivän 2.8.2010 arvo on 100.

European Small Cap

Dividend House European Small Cap -rahasto sijoittaa varansa pienten ja keskisuurten eurooppalaisten listayhtiöiden osakkeisiin.

Käyttämällä osakevalinnassa riittävän tiukkoja laatukriteerejä pystymme löytämään Euroopan laajasta osakevalikoimasta ne osakkeet, jotka parhaiten sopivat sijoitusfilosofiaamme. Uskomme, että näillä kriteereillä laadukkaista osinkoyhtiöistä muodostetun salkun tuotto on pitkällä aikavälillä parempi kuin Euroopan osakemarkkinoiden keskimäärin.

Suosittelemme rahastoa sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä. Lyhyellä aikavälillä rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti.

Saat ladattua arvot exceliin klikkaamalla kaavion oikeassa yläkulmassa oleva nuolta, valitsemalla ”Save as/XLSX”.

Vertailuindeksin arvot on skaalattu siten, että aloituspäivän 29.8.2014 arvo on 100.

Global Aristocrats

Dividend House Global Aristocrats -rahasto sijoittaa varansa pääosin sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka ovat kasvattaneet osakekohtaista osinkoa useita vuosia ja joilla on Rahastoyhtiön näkemyksen mukaan edellytykset jatkaa osinkojen kasvattamista myös tulevina vuosina. Rahasto voi sijoittaa varansa ilman maantieteellisiä tai yritysten markkina-arvoon liittyviä rajoitteita.

Saat ladattua arvot exceliin klikkaamalla kaavion oikeassa yläkulmassa oleva nuolta, valitsemalla ”Save as/XLSX”.

Vertailuindeksin arvot on skaalattu siten, että aloituspäivän 31.11.2016 arvo on 100.