Filosofiamme

Sijoitamme laadukkaisiin osingonmaksajiin.

Arvostamme:

  • Terveitä ja kasvavia toimialoja
  • Kestäviä kilpailuetuja
  • Korkeaa pääoman tuottoa ja vahvaa tasetta
  • Hyvää osinkotuottoa ja maltillista arvostusta

Tavoitteena ennustettava tuloskasvu ja kasvava osinkotuotto.

Sijoitustoiminnan tavoite

Tavoittelemme vuosittain kasvavaa osinkoa sekä sijoitusten arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Sijoitusprosessi

Sijoitusprosessimme lähtökohtana on kohdeyrityksen liiketoiminnan ja toimintaympäristön syvällinen ymmärtäminen. Tämä saavutetaan käymällä läpi yrityksen liiketoimintamalli ja strategia yhdessä yrityksen johdon kanssa.

Lukuisien tapaamisten pohjalta arvioimme eri yritysten ja toimialojen nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä ja mahdollisuuksia. Sijoitamme yrityksiin, joiden toimialan näkymät ovat hyvät ja joilla on kestäviä kilpailuetuja. Pyrimme näin varmistamaan tuloksenteon ja tuloskasvun ennustettavuuden.

Sijoituskohteiden numeerisessa analyysissä painotamme erityisesti vahvaa tasetta ja korkeaa oman pääoman tuottoa. Tämä mahdollistaa yritykselle samanaikaisesti sekä kasvun että avokätisen voitonjaon.

Salkkuun mahtuvat lopulta yllä kuvatut kriteerit täyttävistä yrityksistä ne, joiden osake on houkuttelevasti tai kohtuullisesti hinnoiteltu ja osinkotuotto korkea. Haemme laatua, mutta emme halua maksaa siitä ylihintaa.

Lopputuloksena on salkku joka koostuu laadukkaista osingonmaksajista eli hyvistä ja kehityskelpoisista yhtiöistä, jotka tarjoavat nyt ja tulevaisuudessa vakaasti kasvavan osinkovirran sekä mahdollisuuden hyvään arvonnousuun.

Eettisen sijoittamisen periaatteet

Eettisyys on yksi Dividend Housen arvoista, ja noudatamme eettisyyttä myös sijoitustoiminnassa. Asiakkaan etu ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä tinkimätön, tavoitteellinen ja johdonmukainen salkunhoito ovat sijoitustoimintamme peruslähtökohtia.

Myös sijoituskohteiltamme edellytämme eettisyyttä. Samalla salkunhoidon panostukset ovat kuitenkin sijoitusfilosofiamme mukaisesti ensisijaisesti tuoton tavoittelussa. Eettiselle sijoittamiselle on olemassa lukuisia määritelmiä, joiden välisten rajojen vetäminen on haastavaa. Samalla on olemassa riski, että sijoittajan kannalta kiinnostavia toimialoja rajataan pois. Meidän linjamme ei ole poissulkeva. Sijoitamme mm. panimoteollisuuteen sekä petrokemianteollisuuden yhtiöihin.

Tyypillisesti eettiset kehityskohteet ja puutteet, joihin salkunhoidossa puutumme, liittyvät lain ja säädösten noudattamiseen sekä hyvään hallintotapaan (corporate governance). Vaikka eettisyys on jokaisen toimijan vastuulla, ovat lainsäädäntö ja valvonta viime kädessä tehokkaimpia rajojen määrittäjiä. Jos rikkomuksia tapahtuu, olemme erittäin kriittisiä ja luovumme sijoituskohteesta, ellei voimakkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytä välittömästi.

Eettisten periaatteidemme mukaisesti salkkumme koostuvat laadukkaista osingonmaksajista, joiden toiminta täyttää yhteiskunnan määrittämät normit ja joita johdetaan johdonmukaisilla tavoitteilla ja periaatteilla – myös eettisyyden, kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun osalta.