Loading...
sve 2017-03-27T10:50:01+00:00

Dividend House — fokus på dividender

Dividend House är ett självständigt finskt fondbolag som erbjuder sina kunder en möjlighet att placera lätt och pålitligt i högklassiga dividendbetalare.

Enligt många studier och framgångsrika placerares empiriska utvärderingar har dividender ansetts vara ett lönsamt placeringskriterium.

När vi fokuserar på dividender så placerar man i sunda bolag där ägarens intresse styr företagsledningens verksamhet.

Med vår placeringsverksamhet strävar vi till årligen växande dividender samt på lång sikt en värdestegring på våra investeringar.

Genom besök i de företag vi har som investeringsobjekt och genom att välja starka bolag med stark balansräkning och bra avkastning, uppnår vi vår målsättning.

Målet med växande dividender har vi nått varje vår och vårens dividendutsikter ser bra ut.

Fondernas dividendutveckling

 

 

Grafen visar den verkliga dividendutvecklingen per fondandel samt den preliminära prognosen om dividender. Den historiska utvecklingen är ingen garanti om framtiden.