Fonder 2017-07-27T12:07:16+00:00

Våra fonder

Dividend Houses fonders placeringsfilosofi går ut på förverkliga dividender – vi placerar långsiktigt på högklassiga dividendbetalare.

Fonderna har avkastning (A) serier och tillväxt (B) serier.

Åt A-seriens andelar utbetalas avkastning i form av dividender och B-seriens andelars dividend placeras på nytt inom fonden.

Då avkastningsandelen betalas sjunker A-seriens värde och således har serierna skilda värden.

Senaste fond andelsvärde

Fonden Andel Datum Värde
Global Aristocrats A-andel 26.7.2017 97,08
Global Aristocrats B-andel 26.7.2017 99,10
European Small Cap A-andel 26.7.2017 131,15
European Small Cap B-andel 26.7.2017 141,55
Nordic Small Cap A-andel 26.7.2017 171,06
Nordic Small Cap B-andel 26.7.2017 234,89

European Small Cap

Dividend House European Small Cap fonden placerar i små och medelstora europeiska listade företag.

Genom att använda tillräckligt tajta kriterier kan vi från det omfattande europeiska aktieuniversumet hitta de aktier som bäst passar vår investeringsfilosofi. Vi tror på att på lång sikt har en portfölj av dividendbetalande bolag av hög kvalitet bättre avkastning än den europeiska aktiemarknaden i genomsnitt.

Vi rekommenderar denna fond för placerare med lång placeringshorisont. På kort sikt kan fondens värde fluktuera kraftigt.

Månadsöversikt DH European Small Cap (på finska)

Faktablad, DH European Small Cap (på finska)

Fondprospekt DH European Small Cap (på finska)

Dividend House European Small Cap stadgar

Du kan ladda ned dessa värden i Excel genom att klikka på pilen uppe till höger och välja ”Save as/XLSX”

Nordic Small Cap

Dividend House Nordic Small Cap fonden placerar i små och medelstora nordiska företag. Vid val av aktier placerar vi enligt Dividend House placerings- filosofi, enligt vilken vi investerar i högklassiska dividendbetalare, alltså företag som

  • fungerar i sunda branscher
  • som har hållbara konkurrensfördelar
  • vars kapitalavkastning är hög och balansräkningen stark
  • vars värdering är rimlig och dividendavkastningen hög

Bland små och medelstora bolag kan man finna företag, som fyller alla dessa kriterier och vars tillväxtmöjligheter är mycket bra och sålunda på lång sikt bedöms ha en lovande avkastnings- potential. Det är svårare att prognostisera framtida vinster för små och medelstora företag än för stora bolag, så därför är även aktiefluktuationerna i dessa bolag starkare. Vi rekommenderar denna fond för placerare med lång placeringshorisont. På kort sikt kan fondens värde fluktuera kraftigt.

Månadsöversikt DH Nordic Small Cap (på finska)

Faktablad, DH Nordic Small Cap (på finska)

Fondprospekt DH Nordic Small Cap (på finska)

Dividend House Nordic Small Cap stadgar

Du kan ladda ned dessa värden i Excel genom att klikka på pilen uppe till höger och välja ”Save as/XLSX”

Global Aristocrats

Dividend House Global Aristocrats –fonden placerar huvudsakligen i värdepapper av företag som i många år har ökat sin dividendutbetalning, och som enligt Fondbolaget har förutsättningar att kommande år öka dividenderna. Fonden kan placera sina medel utan restriktioner vad gäller företagens geografiska lägen eller marknadsvärden.

Månadsöversikt DH Global Aristocrats (på finska)

Faktablad, DH Global Aristocrats (på finska)

Fondprospekt DH Global Aristocrats (på finska)

Dividend House Global Aristocrats stadgar (på finska)

Du kan ladda ned dessa värden i Excel genom att klikka på pilen uppe till höger och välja ”Save as/XLSX”