Placeringsfilosofi 2016-11-23T10:43:13+00:00

Vår placeringsfilosofi

small_stock_certificate

 • vi placerar i högklassiga dividendbetalare
 • vi uppskattar:
  • sunda och växande branscher
  • hållbara konkurrensfördelar
  • hög avkastning på eget kapital och en stark balansräkning
  • en god dividendavkastning och förnuftig uppskattning
 • vår målsättning är en förutsägbar avkastningstillväxt och en växande dividendavkastning

Målsättningen med placeringsverksamheten

Med vår placeringsverksamhet strävar vi till årligen växande dividender samt på lång sikt en värdestegring på våra investeringar.

Placeringsprocessen

Utgångspunkten i vår placeringsprocess är en djup förståelse av företagens affärsverksamhet och marknaden där de är verksamma.

Detta nås genom att tillsammans med företagsledningen gå igenom företagets verksamhetsstruktur och strategi.

På basis av många företagsbesök evaluerar vi olika företags och branschers nuläge samt framtidsutsikter och möjligheter.

Vi placerar i företag som har goda utsikter inom branschen och som har hållbara konkurrensfördelar.

Vi försäkrar på detta sätt en prognos av vinsten och tillväxten.

I den numeriska analysen av placeringsobjekt betonar vi speciellt på en stark balansräkning och en hög avkastning av det egna kapitalet.

För företaget möjliggör detta samtidigt en tillväxt och en generös vinstutdelning.

De företag som fyller kriterierna ovan, vars aktie är lockande eller rimligt prissatt och dividenden är hög, ryms med i portföljen.

Vi söker kvalitet men vi vill inte betala överpris för det.

Som slutresultat har vi en portfölj som består av högklassiga dividendutbetalare.

Bra företag med utvecklingspotential som erbjuder nu och i framtiden ett stabilt växande dividendflöde samt en möjlighet till god värdeökning.