Dividend House yrityksenä 2018-06-01T17:56:17+00:00

Dividend House

The Old School Investor

Monimutkaisten rahoitustuotteiden maailmassa haluamme tarjota toimivan, ymmärrettävän ja perinteisen vaihtoehdon; olemme klassinen osinkosijoittaja – the Old School Investor.

Dividend House Oy on vuonna 2009 perustettu suomalainen rahastoyhtiö. Olemme pankeista ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, itsenäinen toimija.

Ajatus yhtiön perustamisesta lähti havainnosta, että markkinoilta puuttuu fokusoitunut osinkosijoittaja. Filosofia on perinteinen, toimivaksi todettu ja asiakkaiden arvostama, niin yksityis- kuin instituutiopuolellakin. Kokemuksemme innoittamina halusimme tarttua tilaisuuteen ja tarjota asiakkaillemme tämän klassisen vaihtoehdon.

Toinen havainto liittyy salkunhoidon asemaan yrityksessä. Halusimme rakentaa yhtiön, jossa salkunhoito pystyy keskittymään täysipainoisesti omaan osaamisalueeseensa – osinkosijoittamiseen. Siksi meillä tuotteistus ei ohjaa salkunhoidon suuntaa. Me pitäydymme osinkosijoittamisessa ja siinä tavoittelemme parhaita tuloksia intohimoisesti, systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Tyytyväiset asiakkaat ovat yrityksen elinehto ja toiminnan onnistumisen mittari. Asiakkaillemme haluamme olla markkinoiden paras osinkosijoittamisen palvelutalo. Palvelemme asiakkaita yksilöllisesti, asiakaslähtöisesti ja ammattitaitoisesti.

Henkilökunta

Risto Päivänsalo
Risto PäivänsaloToimitusjohtaja
Salkunhoitaja, osakas
DI, tuotantotalous
p. 040 522 2309

Risto aloitti uransa teollisuudessa, Rautaruukilla ja Nokia Networksillä. Tämän jälkeen hän siirtyi rahoitusalalle, Evli pankkiin missä hän toimi salkunhoitajana neljän vuoden ajan. Ennen Dividend Housea Risto työskenteli sijoitusjohtajana Helmet Business Mentors -pääomasijoitusyhtiössä. Osakesijoittamisen Risto aloitti 13–vuotiaana sijoittamalla 400 markkaa Instrumentariumin osakkeeseen.

Antti Lahtinen
Antti Lahtinen
Salkunhoitaja, osakas
KTM, rahoitus
p. 040 538 6931

Antti aloitti uransa pörssimeklarina vuonna 2005 toimittuaan sitä ennen analyytikkoharjoittelijana opiskelujen ohessa. Aktiivisten Nokia-trading vuosien jälkeen Antti toimi johdannaisten markkinatakaajana Evli Pankissa vastaten osakejohdannaisten hinnoittelusta.

Oman sijoitustoiminnan Antti on aloittanut 90-luvun puolivälissä sijoittamalla ensimmäisen kesätyöpalkkansa Rautaruukin osakkeisiin, minkä jälkeen hän on seurannut sekä kotimaisia että kansainvälisiä osakemarkkinoita monesta eri näkökulmasta mm. työskennellessään Osakesäästäjien Keskusliiton toimitusjohtajana.

Tuomas Hillukkala
Tuomas Hillukkala
Myyntijohtaja
p. 040 158 2699

Tuomas aloitti rahoitusalalla vuonna 2009 ja on toiminut siitä lähtien lukuisten eri varainhoito-, rahasto- ja vakuutusyhtiöiden sijoitustuotteiden parissa asiakassalkkuja suunnitellen. Dividend Housessa Tuomaksen tehtävä on vastata asiakkuuksien hoidosta, sekä muista myynnin ja markkinoinnin tehtävistä.

Ville Terhemaa
Ville Terhemaa
Myyntijohtaja
p. 040 770 2607

Ville aloitti työuransa rahoitusalalla myynnin parissa 2008, ja on toiminut siitä lähtien asiakasrajapinnassa, hoitaen asiakkaittensa varallisuutta. Dividend Housessa Villen tehtävä on vastata asiakkuuksien hoidosta, sekä muista myynnin ja markkinoinnin tehtävistä.

Ritva Tiainen
Myyntijohtaja, Tampere
p. 050 376 0597
Pirjo Koivisto
Pirjo Koivisto
Hallintojohtaja
Maisteri, kansantaloustiede
Tradenomi, taloushallinto
p. 044 0777 449

Pirjo vastaa Dividend Housen hallinnosta ja on sisäpiirirekisterin ylläpidon vastuuhenkilö.

Miikka Salminen
Miikka Salminen
Back office
Tradenomi, liiketalous
p. 040 716 9035

Miikka työskentelee Dividend Housen Back officessa. Hallinnollisten tehtävien ohella Miikka vastaa asiakasviestinnästä ja kotisivujen ylläpidosta.

Yrityksen arvot

Arvot

Asiakaslähtöisyys – asiakkaan tarpeet ja asiakkaan pitkän tähtäimen etu ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Dynaamisuus – sijoitusfilosofiamme on klassinen ja pitkäjänteinen, mutta henkilöstöä kannustamme aktiiviseen ja uutta luovaan otteeseen – olemme osinkosijoittamisen edelläkävijä.

Luotettavuus – toimimme rehellisesti, suoraselkäisesti ja avoimesti.

Missio

Luomme asiakkaillemme vaurautta pitkäjänteisellä osinkosijoittamisella. Tarjoamme palvelumme selkeästi, läpinäkyvästi ja luotettavasti.

Visio

Visionamme on kasvaa osinkosijoitukseen keskittyvänä rahastoyhtiönä kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi tekijäksi.

Palkitsemisjärjestelmä

Palkitsemisjärjestelmä ja palkitsemista koskevat periaatteet

Dividend House Oy noudattaa palkka- ja palkkiopolitiikassaan sijoitusrahastolain 4b -luvun ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita sekä Finanssivalvonnan voimassa olevia tulkintoja ja määräyksiä.

Yhtiöllä on hallituksen hyväksymät sisäiset ohjeet koskien palkitsemisjärjestelmiä, jotka ohjaavat johdon ja työntekijöiden palkitsemista ja palkkausta. Työntekijöiden palkitseminen ja palkkaus tukee yhtiön strategiaa ja pitkän aikavälin etua sekä on sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa. Työntekijöiden palkitseminen ei saa kannustaa sellaiseen riskinottoon, joka on ristiriidassa hallinnoitavien rahastojen sääntöjen kanssa.

Palkitsemisjärjestelmää valvoo ja arvioi toimitusjohtaja sekä hallitus. Toimitusjohtaja arvioi vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä, että työntekijän palkkaus on linjassa hänen vastuisiin ja työn vaativuuteen sekä hänen mahdollisuuksiinsa vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen. Yhtiön hallitus arvioi toimitusjohtajan palkan.

Palkitsemisperiaatteet koskevat koko Dividend House Oy:n henkilökuntaa tasapuolisesti. Myyntityötä tekevillä on sekä kiinteä että muuttuva palkanosa.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste