Nordic Large Cap –rahasto aloitti sijoitustoimintansa

Dividend Housen rahastotarjonta laajeni tänään kattamaan Pohjoismaiset suuryritykset. Uusi rahasto on nimeltään Dividend House Nordic Large Cap. Rahasto sijoittaa kestäviä kilpailuetuja ja korkean osinkotuoton omaaviin yhtiöihin tavoitellen vakaata ja ennustettavaa tuottoa. ”Kaikki rahastomme noudattavat samaa, osinkoa painottavaa sijoitusfilosofiaa – sijoitamme pitkäjänteisesti laadukkaisiin osingonmaksajiin. Suurten yhtiöiden kohdalla osinkotuoton ohella korostuu erityisesti vakaus ja ennustettavuus ja siten […]