Osinkoveroon suunniteltu kova korotus suosisi rahastosijoituksia

Osinkoverotus tulee kiristymään, jos alivaltiosihteeri Hetemäen verotyöryhmän ehdotus toteutuu. Työryhmä esittää, että pääomaveroprosentti nostetaan nykyisestä 28 %:sta 30 %:iin. Esitetty malli heikentää huomattavasti suorien osakesijoitusten houkuttelevuutta pörssiyrityksiin. Sen sijaan sijoitusrahastojen kautta tehtävien osakesijoitusten osinkoverottomuus säilyy ennallaan, mikä nostaa sijoitusrahastojen kilpailukykyä sijoituskohteena. Sijoitusrahastot eivät maksa saamistaan osingoista ja arvopaperikaupan luovutusvoitoista veroa, vaan rahasto-osuudenomistaja maksaa veron vasta […]