Rahastojen kasvaneet tuotot irtoavat

Dividend Housen sijoitusfilosofian keskeisenä tavoitteena on vuosittain kasvavat osingot. Tavoitteeseen päästään myös tänä keväänä, kun sekä Nordic Small Cap että Nordic Large Cap -rahaston osinkokertymä kasvaa edellisvuodesta. Osinkokertymän kasvu näkyy myös rahastojen A-osuuksissa, jotka jakavat kertyneet osingot vuosittain tuottona osuudenomistajille. Tuotto/rahasto-osuus kasvaa molemmissa rahastoissa edellisestä vuodesta. Tuotto/osuus: Dividend House Nordic Large Cap: 5,00 EUR Tuotto/osuus: […]