Eurooppalaisiin pienyhtiöihin kannattaa sijoittaa

Dividend Housen pieniin ja keskisuuriin eurooppalaisiin osingonmaksajiin erikoistuvan European Small Cap -rahaston lanseeraus viime syksynä on onnistunut suunnitellusti. Salkunhoitajan jatkuva perinpohjainen taustatyö yrityksiin tutustumisineen ja rahavirtojen kääntyminen vuoden 2015 alussa Yhdysvaltain osakemarkkinoilta Euroopan osakemarkkinoille näkyvät nyt sijoittajalle positiivisina lukuina. Lue lisää tiedotteestamme: Eurooppalaisiin pienyhtiöihin kannattaa sijoittaa Lisätiedot: Jarno Nurminen, salkunhoitaja, European Small Cap, puh. 040 […]

Dividend Housen rahastojen osingot jatkavat kasvu-uralla

Kasvavien osinkojen historia saa jatkoa tänäkin keväänä. Alla olevat kuvaajat esittävät Dividend Housen Nordic -rahastojen osinkokehityksen toiminnan alusta euroina per rahasto-osuus. A-osuuden osalta osingot jaetaan vuosittain tuotto-osuutena asiakkaille. B-osuuden osalta osingot uudelleensijoitetaan rahaston sisällä ja näin kertyvä osinko myös kasvaa nopeammin. Syksyllä lanseeratulle European Small Cap -rahastolle tämä kevät on ensimmäinen kerta, kun osingot maksetaan […]