Markkinakatsaus toukokuu 2020

Rajoitusten purku ylläpitää markkinoiden optimismia Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä leimasi koronaviruksen globaali leviäminen, mikä aiheutti shokin sijoitusmarkkinoille. Osakemarkkinat eri puolilla maailmaa putosivat vajaan viiden viikon aikana peräti 35 prosenttia. Pohjat nähtiin maaliskuun 23. päivänä, jonka jälkeen optimismi palasi vähitellen markkinoille eri maissa tehtyjen laajojen rajoitustoimenpiteiden ansiosta. Myönteinen vire on jatkunut myös huhti-toukokuussa, kun näköpiirissä on […]

Dividend House on nyt Investors House Rahastot

Dividend Housen uusi nimi on Investors House Rahastot Oy. Kuluneen kahden vuoden aikana tuoteperhe on kasvanut kahdella kiinteistörahastolla ja uudesta vaihtoehtoismuotoisesta lainarahaston perustamistyöstä on tiedotettu aiemmin. Nimenmuutoksella yhdenmukaistetaan konsernin brändejä ja uusi nimi kuvaa yhtiön kasvavaa tuoteperhettä paremmin. Samalla Investors House Rahastot muutti emoyhtiö Investors Housen kanssa uusiin yhteisiin tiloihin Triplan Workery Eastin ylimpään kerrokseen. […]

Huhtikuun asiakaskirje

Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä leimasi koronaviruksen globaali leviäminen, mikä aiheutti shokin sijoitusmarkkinoille. Osakemarkkinat eri puolilla maailmaa putosivat vajaan viiden viikon aikana peräti 35 prosenttia. Pohjat nähtiin maaliskuun 23. päivänä, jonka jälkeen optimismi palasi vähitellen markkinoille eri maissa tehtyjen laajojen rajoitustoimenpiteiden ansiosta. Osakekurssien nousu on jatkunut nyt huhtikuussa. Vielä on kuitenkin epäselvää kuinka pitkäkestoisia vaikutuksia epidemia […]

Rahastojen tuotonmaksu

Sijoitusfilosofiamme keskeinen tavoite on saavuttaa vuosittain kasvava osinkovirta. Nyt koronaviruksen aiheuttaman markkinähäiriön myötä osa yhtiöistä siirsi osingonmaksua tai peruutti osinkonsa kokonaan. Tällä oli vaikutusta myös rahastojemme tuotto-osuuksiin. Kaikesta huolimatta Global Aristocratsin osinkokertymä nousi tavoitteemme mukaisesti edelleen viime vuodesta. Nordic Small Cap -rahaston tuotto-osuus sen sijaan jäi hieman viime vuotta pienemmäksi, mutta säilyi silti olosuhteisiin nähden […]

Muutoksia Dividend Housen osakerahastojen salkunhoidossa

Dividend House Nordic Small Capin ja Dividend House Global Aristocratsin salkunhoidosta vastaa jatkossa Dividend Housen salkunhoitotiimi, jonka päävastuullisena salkunhoitajana toimii Antti Lahtinen ja salkunhoitajana Aarni Pursiainen. Rahastojen sijoitusstrategiassa ei tapahdu muutoksia ja asiakaspalvelu jatkuu ennallaan. Lisätiedot: toimitusjohtaja Aarni Pursiainen, 040 829 5991

Dividend House käynnistää vakuudellisiin kiinteistölainoihin keskittyvän rahaston valmistelun

Investors Housen tytäryhtiö Dividend House on käynnistänyt ammattimaisille sijoittajille suunnatun kiinteistölainarahaston valmistelut. Tavoitteena on luoda noin 150 M€ kokoinen rahasto, joka sijoittaa varansa vieraanpääoman ehtoisesti ja vakuuksin katetusti kiinteistöhankkeisiin lyhyellä maturiteetilla. Rahasto keskittyy vakavaraisten ja ammattimaisten hankekehittäjien sekä rakennuttajien kehitys- ja rakennusaikaiseen rahoitukseen.  Dividend Housella on vaihtoehtoisrahastojen hoitajan AIFM-toimilupa, jota on tarkoitus laajentaa nykyisistä kiinteistörahastoista […]

Aarni Pursiainen Dividend Housen toimitusjohtajaksi

Investors House -konsernin johtoryhmän jäseneksi ja tytäryhtiö Dividend Housen toimitusjohtajaksi on 1.2.2020 alkaen nimitetty kauppatieteiden tohtori Aarni Pursiainen (49). Pursiaisen vastuulle tulevat nykyiset kiinteistö- ja osakerahastot sekä uusien rahastojen ja asiakkuuksien kehittäminen. Pursiaisella on kattava kokemus institutionaalisten toimijoiden varainhoidossa. Hän on vuosina 2001-2019 toiminut useissa Fennia -ryhmän sijoitustoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävissä, viimeksi Fennia Varainhoidon sijoitusjohtajana […]

Erikoissijoitusrahasto Dividend House Tuottokiinteistöt aloittaa toimintansa

Dividend House on käynnistänyt tänään uuden kiinteistörahaston, jolle se sai markkinointiluvan marraskuussa. Kaikille sijoittajille avoimen erikoissijoitusrahaston nimi on Dividend House Tuottokiinteistöt ja sen salkunhoitajana toimii KTM Antti Lahtinen. Rahaston ensimmäiset merkinnät ja kiinteistöhankinnat on toteutettu tänään samoin kuin on solmittu aiesopimus seuraavasta hankinnasta. Emoyhtiö Investors House on rahastossa ankkurisijoittajana. Uusi kiinteistörahasto sijoittaa varansa korkeaa vuokrakassavirtaa […]

Dividend Housen ja Taloustaidon rahastokysely

Dividend House laati yhteistyössä Taloustaito-lehden kanssa rahastokyselyn, joka suunnattiin Taloustaidon lukijoille. Tavoitteena oli selvittää vastaajien näkemyksiä rahastosijoittamisesta, rahastojen valinnasta sekä heidän sijoitustavoitteitaan. Kysely kiinnosti laajasti, sillä vastauksia kertyi peräti 1618 kappaletta. Kiinnostavin omaisuusluokka kaikkien vastaajien keskuudessa oli osakkeet – ja asunnot tulivat hyvänä kakkosena. Kiinnostus osakkeisiin kasvoi tulojen kasvun myötä, kun taas pankkitalletukset kiinnostivat vähemmän […]

Dividend House Tuottokiinteistöt -rahasto saanut markkinointiluvan

Dividend House on saanut Finanssivalvonnalta markkinointiluvan uudelle rahastolle. Dividend House Tuottokiinteistöt on muodoltaan erikoissijoitusrahasto, joka on avoinna kaikille sijoittajille. Dividend House arvioi, että rahaston markkinointi ja kiinteistöhankinnat käynnistetään vuoden loppuun mennessä. Dividend House sai AIFM-toimiluvan joulukuussa 2018, jolloin yhtiö myös lanseerasi ammattimaisille sijoittajille suunnatun IVH Kampus kiinteistörahaston. Nyt markkinointiluvan saanut erikoissijoitusrahasto on tarkoitettu kaikille sijoittajille […]