European Small Cap

Pienten ja keskisuurten yhtiöiden joukosta löytyy yhtiöitä, jotka täyttävät kaikki nämä kriteerit ja joiden kasvunäkymät ovat erinomaiset. Siten tuottopotentiaali pitkällä aikavälillä on lupaava.

Pienten ja keskisuurten yhtiöiden tuloksen ennustettavuus on kuitenkin suuria yrityksiä heikompi, ja myös osakkeiden kurssiheilunta tästä johtuen voimakkaampaa.

Tuottohistoria ja sijoitusjakauma

Ryhmitä:
European Small Cap

2018
3,58€

Rahaston tuotto-osuudelle maksettava osinko

A-osuudessa osingot maksetaan tuotto-osuutena vuosittain asiakkaiden tilille. B-osuus sijoittaa osingot uudelleen rahaston sisällä

 

Sijoitusten maajakauma

Donitsi01 - European Small Cap

Sijoitusten sektorijaukama

Donitsi02 - European Small Cap

Rahaston esittely

Dividend House European Small Cap -rahasto sijoittaa varansa pienten ja keskisuurten eurooppalaisten listayhtiöiden osakkeisiin. Käytämme osakevalinnassa sijoitusfilosofiamme mukaisia tiukkoja kriteereitä ja uskomme, että laadukkaista osinkoyhtiöistä muodostetun salkun tuotto on pitkällä aikavälillä parempi kuin Euroopan osakemarkkinoiden keskimäärin. Suosittelemme rahastoa sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä. Lyhyellä aikavälillä rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti.

Antti Lahtinen, salkunhoitaja

Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamiaan varoja.