Osakesalkunhoito

Dividend Housen osakerahastoissa haetaan kasvavia osinkoja. Tavoitteen toteutuminen edellyttää hyvää yhtiötuntemusta ja liiketoiminnan ymmärrystä. Tästä syystä vaadimme salkunhoitajiltamme monipuolista taustaa ja intohimoa ymmärtää muuttuvaa maailmaa.

Risto on koulutukseltaan tuotantotalouden DI ja valmistumisen jälkeen hän aloittikin uransa teollisuudessa, Rautaruukilla ja Nokia Networksilla. Osakesijoittamisen Risto aloitti 13-vuotiaana, mutta ammatti osakepoiminnasta tuli vasta 30-vuotiaana hänen vaihtaessaan teollisuuden projektivastuusta rahoitusalalle analyytikoksi ja pian salkunhoitajaksi. Ennen Dividend Housen perustamista vuonna 2009 Risto ehti nähdä sijoittamista myös pääomasijoittajan näkökulmasta.

Salkunhoitajana Ristolle on luonteenomaista pyrkiä ymmärtämään sijoituskohteita mahdollisimman laaja-alaisesti. Hän pyrkii ymmärtämään kohdeyhtiön toimialan trendejä ja arvioimaan miten hyvin yhtiön liiketoimintamalli ja kilpailuedut toimivat tulevaisuudessa. Reaalimaailman ja lukujen yhteispeli on myös Riston keskeinen mielenkiinnon kohde. Salkunhoitajana hän pyrkii ymmärtämään kohdeyhtiön arvonluonnin kasvun, pääoman tuoton, kassavirran ja osingonmaksukyvyn näkökulmasta.

Jälkimarkkinaan, eli pörssiin Risto pyrkii suhtautumaan etäisesti, kauppapaikkana, niin että markkinan psykologia ei ohjaa päätöksentekoa, mutta markkinan tarjoamat mahdollisuudet tulee hyödynnettyä silloin kun se on pitkäjänteiselle sijoittajalle järkevää. Risto on vastannut Dividend House Nordic Small Cap -rahaston salkunhoidosta rahaston perustamisesta, eli vuodesta 2010 alkaen.

salkunhoitaja

Antti kiinnostui yritysten toiminnasta ja osakesijoittamisesta jo 1990-luvun puolivälissä, jolloin ensimmäiset kesätyötienestit päätyivät pörssiosakkeisiin. Rahoituksen KTM-tutkinnon jälkeen työura alkoi vauhdikkaasti Kaupthing Bankin osakevälityksessä. Myöhemmin Evlissä kerätyn monipuolisen pääomamarkkinakokemuksen jälkeen Antti nimitettiin Osakesäästäjien Keskusliiton toimitusjohtajaksi, mikä tarjosi hänelle mahdollisuuden levittää sijoitusosaamista myös suurelle yleisölle.

Yritysten analysointi ja eri sijoituskohteiden vertailu ovat olleet Antille tunnusomaista niin työssä kuin vapaalla, joten intohimo sijoitustoimintaan sai hänet vielä tarttumaan salkunhoitajan tehtävään. Salkunhoitajan työssä Antti pyrkii hahmottamaan miten maailma kehittyy, miten ihmisten kulutustottumukset muuttuvat ja miten erilaiset innovaatiot muuttavat talouden dynamiikkaa. Dividend Housella hän on hoitanut Global Aristocrats -rahastoa keväästä 2018 lähtien.