Dividend House Oy 2016-11-23T10:43:13+00:00

The Old School Investor

small_company_seal_1I en värld fylld av komplicerade finansieringsprodukter, önskar vi erbjuda ett fungerande, lättförståeligt och traditionellt alternativ. Detta genom att vara en klassisk dividendplacerare – the Old School Investor.

Dividend House Oy är ett år 2009 grundat fondbolag. Vi är oberoende av banker och försäkringsbolag; vi fungerar fullkomligt på självständig basis.

Idén till att grunda bolaget bygger sig på våra iakttagelser att det på marknaden saknades en fokuserad dividendplacerare. Filosofin är traditionell, fungerande och uppskattad av kunder både i den privata och institutionella sektorn. Trots det, fanns det ingen dylik aktör tidigare i Europa, som skulle ha koncentrerat sig enbart på dividendplaceringar. Inspirerade av vår långa erfarenhet av dividendplaceringar, ville vi ta tillfället i akt och erbjuda våra kunder detta klassiska alternativ.

Ett annat rön anknyter sig till förvaltning av aktieportföljen och dess ställning i företaget. Vi tror starkt på att det faktum, att i fondbolaget bör portföljförvaltningen vara en central funktion, som sedan stöds av de övriga funktionerna. I en försäljningsinriktad värld är vårt tankesätt i minoritet. För oss är en högklassig och målorienterad skötsel av aktieportföljen vår stolthet och hörnstenen för hela verksamheten.

Våra värderingar

Kundorientering – kundens behov och långsiktiga nytta styr all vår verksamhet.

Dynamisk verksamhet – vår placeringsfilosofi är klassisk och långsiktig, däremot uppmuntrar vi vår personal till aktivt nytänkande – vi är föregångare i dividendplacerandet.

Etik – vår verksamhet bygger på ärlighet och öppenhet.

Vår mission

Vi skapar välfärd åt våra kunder genom långsiktiga dividendplaceringar. Vi erbjuder lätt överskådliga, transparenta och tillförlitliga tjänster.

Vår vision

Vår vision är att bli ett internationellt erkänt fondbolag, som fokuserar sig på dividendplaceringar.